Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 4/2018, cập nhật ngày 24/04

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 4/2018, cập nhật ngày 24/04

Dự kiến trong tháng 4, có khoảng 200.698 tấn phân bón các loại cập cảng Sài Gòn. Trong đó có 12.000 tấn DAP Jordan (Tường Nguyên) và 27.000 tấn Kali Israel (Vinacam) cập cảng ngày 21 và 24/04. Ngoài ra dự kiến còn có 2 tàu, mỗi tàu 6.000 tấn NPK (Cà Mau) về cảng Sài Gòn cuối tháng 4-đầu tháng 5.

Tin tham khảo