Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 12/2017 và tháng 1/2018, cập nhật ngày 25/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 12/2017 và tháng 1/2018, cập nhật ngày 25/12

Dự kiến ngày 07/01/2018 tàu phân bón 7.500 tấn DAP Hàn Quốc xá (Vinacam+ Nguyễn Phan) cập cụm cảng Sài Gòn.

Dự kiến từ 03-21/12 có 72.249 tấn phân bón các loại cập cụm cảng Sài Gòn, trong đó có 4.704 tấn Urea Malay xá (Gia Vũ) và 7.300 tấn NPK Hàn xá (Nguyễn Duy) về ngày 18 và 21/12.

Tin tham khảo