Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 10-11/2017, cập nhật ngày 27/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 10-11/2017, cập nhật ngày 27/10

Ngày 03/11/2017, dự kiến có 6.000 tấn DAP Trung Quốc xá (Nguyễn Phan) cập cảng Sài Gòn.

Dự kiến trong tháng 10 có 154.447 tấn phân bón các loại cập cụm cảng Sài Gòn, trong đó có 33.000 tấn phân DAP Mexico xá (Apromaco) về ngày 27/10 và 6.600 tấn NPK Hàn xá (Đạm Cà Mau) cập cảng ngày 19/10.

Tin tham khảo