Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 8-9/2017, cập nhật ngày 28/09

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 8-9/2017, cập nhật ngày 28/09

 Trong tháng 9/2017, đang có 2676 tấn phân NPK cập cảng Hải Phòng ngày 14/09. Còn trong tháng 8/2017, có 16.260 tấn phân bón các loại giao dịch tại cảng Hải Phòng.

Tin tham khảo