Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 6-7/2018, cập nhật ngày 29/06/2018
 

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 6-7/2018, cập nhật ngày 29/06/2018

Dự kiến trong tháng 6, có 30.562 tấn phân bón các loại cập cảng Hải Phòng và 10.150 tấn phân bón rời cảng Hải Phòng.

Dự kiến ngày 06/07, tàu 5.500 tấn Ure Indo do Hà Anh nhập khẩu sẽ cập cảng Hải Phòng.

Tin tham khảo