Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 6/2018, cập nhật ngày 28/06/2018
 

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 6/2018, cập nhật ngày 28/06/2018

Dự kiến ngày 01-22/06, có 24.562 tấn phân bón các loại cập cảng Hải Phòng và 10.150 tấn phân bón rời cảng Hải Phòng. Trong đó ngày 22/06, có 2.500 tấn Ure từ Cần Thơ về Hải Phòng và 2.883 tấn DAP từ Hải Phòng đi Cần Thơ.

Tin tham khảo