Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 6/2018, cập nhật ngày 22/06/2018
 

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 6/2018, cập nhật ngày 22/06/2018

Dự kiến ngày 01-16/06, có 21.329 tấn phân bón các loại cập cảng- rời cảng Hải Phòng. Trong đó có 2.000 tấn Ure Nga hạt trong và 6.000 tấn Ure Malay hạt trong về cảng Hải Phòng ngày 18-22/06. Ngoài ra, có tin đồn một tàu 18.000 tấn Ure Malay hạt đục sẽ về cảng Hải Phòng vào cuối tháng 6/2018

Tin tham khảo