Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 6/2018, cập nhật ngày 19/06/2018
 

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 6/2018, cập nhật ngày 19/06/2018

 Dự kiến ngày 01-16/06, có 21.329 tấn phân bón các loại cập cảng- rời cảng Hải Phòng. Trong đó có 4.507 tấn Urea Malay, 1.875 tấn Kali từ Đà Nẵng và 2.630 tấn Phân bón từ Vũng Tàu về cảng Hải Phòng ngày 16/06.

Tin tham khảo