Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 6/2018, cập nhật ngày 13/06/2018
 

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 6/2018, cập nhật ngày 13/06/2018

Dự kiến ngày 01-09/06, có 10.867 tấn phân bón các loại cập cảng- rời cảng Hải Phòng. Trong đó có 2.417 tấn DAP từ Hải Phòng đi Cần Thơ vào ngày 09/06.

Tin tham khảo