Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 5-6/2018, cập nhật ngày 06/06/2018
 

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 5-6/2018, cập nhật ngày 06/06/2018

Dự kiến ngày 01-03/06, có 1.750 tấn Ure và 4.850 tấn DAP cập cảng-rời cảng Vũng Tàu.

Trong tháng 5, có 19.298 tấn phân bón các loại cập cảng Hải Phòng.

Tin tham khảo