Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 7/2017, cập nhật ngày 26/07

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 7/2017, cập nhật ngày 26/07

Trong tháng 7, dự kiến có 72.924 tấn phân bón cập cảng Quy Nhơn, trong đó 2.250 tấn Urea bao (Phú Mỹ), 3.900 tấn Phân lân hàng nội (Thái Bình Dương), 6.000 tấn NPK Hàn rời (Tiến Phước) và 1.900 tấn NPK bao (TM Gia Lai, Hoàng Minh) về từ 24-28/07.

Tin tham khảo