Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6/2018, cập nhật ngày 21/06/2018
 

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6/2018, cập nhật ngày 21/06/2018

Dự kiến ngày 01-21/06 có 63.500 tấn phân bón các loại cập cảng Quy Nhơn. Trong đó có 1.750 tấn NPK rời (Thái Bình Dương, Phú Mỹ) cập cảng ngày 21/06. Ngoài ra còn có 2.300 tấn Urea bao (Phú Mỹ) chưa rõ ngày cập cảng.

Tin tham khảo