Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6/2018, cập nhật ngày 11/06/2018
 

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6/2018, cập nhật ngày 11/06/2018

Dự kiến ngày 01-18/06 có 55.950 tấn phân bón các loại cập cảng Quy Nhơn. Trong đó có 2.300 tấn Ure bao (Phú Mỹ), 6.000 tấn DAP Hàn Quốc rời (Tường Nguyên), 15.000 tấn Kali Belarus rời (Hà Anh), 15.000 tấn NPK rời (Phú Mỹ) và 12.000 tấn SA Trung Quốc rời (Apromaco + Tiến Phước) cập cảng từ ngày 11-18/06.

Tin tham khảo