Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6/2018, cập nhật ngày 06/06/2018
 

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6/2018, cập nhật ngày 06/06/2018

Dự kiến ngày 01-18/06 có 33.900 tấn phân bón các loại cập cảng Quy Nhơn. Trong đó có 2.150 tấn Ure bao (Phú Mỹ), 15.000 tấn Kali Belarus rời (Hà Anh) và 15.000 tấn NPK rời (Phú Mỹ) cập cảng ngày 07-18/06. 

Tin tham khảo