Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6/2018, cập nhật ngày 05/06/2018:
 

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6/2018, cập nhật ngày 05/06/2018:

 Dự kiến ngày 01-18/06 có 31.000 tấn phân bón các loại cập cảng Quy Nhơn. Trong đó có 15.000 tấn Kali Belarus rời (Hà Anh) và 15.000 tấn NPK rời (Phú Mỹ) cập cảng ngày 13 và 18/06. Ngoài ra còn có 2.150 tấn Ure bao (Phú Mỹ) chưa rõ ngày cập cảng.

Tin tham khảo