Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5-6/2018, cập nhật ngày 01/06/2018
 

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5-6/2018, cập nhật ngày 01/06/2018

Dự kiến ngày 01-03/06 có 1.000 tấn NPK rời (NN Bình Định) và 750 tấn Phân lân (Thái Bình Dương) cập cảng Quy Nhơn.

Còn trong tháng 05/2018, có 57.620 tấn phân bón các loại cập cảng Quy Nhơn.

Tin tham khảo