Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4/2018, cập nhật ngày 19/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4/2018, cập nhật ngày 19/04/2018

Dự kiến trong tháng 4 có 42.675 tấn phân bón các loại cập cảng Quy Nhơn. Trong đó có 6.000 tấn Kali Nga rời (Đạm Cà Mau) và 1.250 tấn phân lân (Thái Bình Dương) cập cảng ngày 20 và 22/04. Ngoài ra, dự kiến ngày 10/05 sẽ có 12.000 tấn Kali Nga rời (Hà Anh) cập cảng Quy Nhơn.

Tin tham khảo