Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 10/2017, cập nhật ngày 26/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 10/2017, cập nhật ngày 26/10

Trong tháng 10, đang có 38.330 tấn phân bón các loại dự kiến cập cảng Quy Nhơn; trong đó có 4.700 tấn Urea rời (Tường Nguyên), 2.300 tấn Urea bao (Phú Mỹ) và 9.855 tấn SA Trung Quốc rời (Vinacam, Tiến Phước) dự kiến cập cảng vào từ ngày 26-28/10.

Tin tham khảo