Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1-2/2018, cập nhật ngày 29/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1-2/2018, cập nhật ngày 29/01/2018

Dự kiến ngày 03/02, có 8.000 tấn SA rời (Minh Tân) về cảng Quy Nhơn.

Trong tháng 1 đang có có 45.400 tấn phân bón các loại cập cảng Quy Nhơn. Trong đó có 1.750 tấn Đạm Cà Mau (Quý Phước) và 8.000 tấn SA Nhật rời (NN Bình Định) cập cảng ngày 27 và 30/01, ngoài ra còn có 950 tấn Đạm Cà Mau (Quý Phước) chưa rõ ngày về.

Tin tham khảo