Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1-2/2018, cập nhật ngày 26/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1-2/2018, cập nhật ngày 26/01/2018

 Dự kiến ngày 03/02, có 8.000 tấn SA rời (Minh Tân) về cụm cảng Sài Gòn.

Trong tháng 1 đang có có 46.750 tấn phân bón các loại cập cảng Quy Nhơn. Trong đó có 6.050 tấn NPK Nhật rời (Phú Mỹ) và 8.000 tấn SA Nhật rời (NN Bình Định) cập cảng ngày 26 và 29/01.

Tin tham khảo