Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng- xuất khẩu tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 9-10/2017, cập nhật ngày 25/09

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng- xuất khẩu tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 9-10/2017, cập nhật ngày 25/09

 Trong tháng 10, đang có 45.000 tấn phân bón các loại dự kiến cập cụm cảng Sài Gòn, trong đó có 10.000 tấn Urea Malay xá (Vinacam) và 35.000 tấn Kali (MOP) Israel (Vinacam) về từ ngày 05-10/10.

Trong tháng 9, đang có 75.889 tấn phân bón các loại dự kiến cập cụm cảng Sài Gòn, trong đó 6.000 tấn Urea Malay xá (Vinacam) và 5.400 tấn Urea Indo xá (Tường Nguyên) và 2.900 tấn DAP Trung Quốc bao (Nguyễn Duy) về ngày 23,24 và 28/09.

Ngày 04/09/2017, có 21.000 tấn phân bao (CTCP Phân bón và Hóa chất Cần Thơ) xuất khẩu đi Châu Phi (theo một số thương nhân, có thể là tàu NPK 10-24-20).

Tin tham khảo