Hàn Quốc mời thầu mua 72,8 ngàn tấn gạo

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Hàn Quốc mời thầu mua 72,8 ngàn tấn gạo

Hàn Quốc CHÍNH THỨC mời thầu 70 ngàn tấn gạo lức hạt ngắn và 2,8 ngàn tấn gạo TP hạt dài. Thời gian nhận hồ sơ: 27/4-3/5. Việt Nam khả năng tham gia thầu gạo lức Japonica cho gói 70 ngàn tấn. Giao hàng 70 ngàn tấn chậm nhất vào cuối tháng 6.

Tin tham khảo