Hàn Quốc: Nhà sản xuất TACN lớn nhất quốc gia đã đấu thầu mua 69 nghìn tấn ngô có nguồn gốc Biển Đen với giá 204,49 USD/tấn
 

Hàn Quốc: Nhà sản xuất TACN lớn nhất quốc gia đã đấu thầu mua 69 nghìn tấn ngô có nguồn gốc Biển Đen với giá 204,49 USD/tấn

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí