HAGL Agrico chuyển nhượng công ty cao su 11 năm tuổi cho Thadi
 

HAGL Agrico chuyển nhượng công ty cao su 11 năm tuổi cho Thadi

Sau khi chuyển nhượng Công ty Đông Pênh và Cao su Đông Dương HAGL Agrico tiếp tục chuyển nhượng Cao su Trung Nguyên cho Thadi.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí