HAG muốn bán 60 triệu cổ phiếu HNG, giảm sở hữu từ 58% xuống 51%
 

HAG muốn bán 60 triệu cổ phiếu HNG, giảm sở hữu từ 58% xuống 51%

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) vừa công bố đăng ký bán 60 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG). Giao dịch nhằm mục đích tái cấu trúc tài chính, dự kiến thực hiện từ ngày 12/7 đến 10/8 theo phương thức thỏa thuận.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí