Hà Nội không cho nuôi gia súc, gia cầm ở các quận nội thành
 

Hà Nội không cho nuôi gia súc, gia cầm ở các quận nội thành

Với tỉ lệ 100% đại biểu tán thành, HĐND thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết quy định không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm ở các quận nội thành và một số phường, thị trấn

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí