Hà Nam cung ứng phân bón trả chậm cho nông dân

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Hà Nam cung ứng phân bón trả chậm cho nông dân

Nhằm giảm gánh nặng sản xuất cho nông dân, Hội nông dân tỉnh Hà Nam đã triển khai chương trình cung ứng phân bón trả chậm cho hội viên.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo