Hà Giang: Năm 2018 thực hiện được 448 cánh đồng mẫu lớn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Hà Giang: Năm 2018 thực hiện được 448 cánh đồng mẫu lớn

Các cánh đồng mẫu lớn đều thực hiện liên kết giữa người nông dân với các doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm và cung ứng vật tư đầu vào.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2018, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành 10 tiêu chí thực hiện xây dựng cánh đồng mẫu lớn trên các cây trồng chủ lực của tỉnh. Khi triển khai thực hiện cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất đã mang liệu quả kinh tế cao, góp phần làm thay đổi tập quán canh tác trong nông nghiệp của người nông dân.

Các cánh đồng mẫu lớn đều thực hiện liên kết giữa người nông dân với các doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm và cung ứng vật tư đầu vào.

Qui mô cánh đồng mẫu lớn áp dụng đối với cây lúa hàng hóa có diện tích tối thiểu trên 50 ha, lúa giống có diện tích tối thiểu 20 ha; cây lạc, đậu tương có diện tích tối thiểu 10 ha; cây ngô có diện tích tối thiểu là 30 ha.

Bên cạnh đó, theo qui định, các cánh đồng mẫu lớn có kết cấu hạ tầng như giao thông nội đồng, thủy lợi, điện và các công trình phục vụ sản xuất phải đáp ứng được yêu cầu của sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và từng bước cải thiện theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung.

Đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn (VietGAP, GlobalGAP…) và có các cơ sở thu mua, bảo quản, chế biến nông sản gần nơi sản xuất; thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã để tổ chức sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Theo báo cáo của ngành chức năng, trong năm 2018, toàn tỉnh Hà Giang đã triển khai thực hiện được 448 cánh đồng mẫu lớn trên các cây trồng như lúa, ngô, lạc và đậu tương tại 11 huyện, thành phố của tỉnh với tổng diện tích 3.300 ha, vượt 14,2% so với kế hoạch đề ra.

Các cánh đồng mẫu lớn được các huyện, thành phố triển khai xây dựng tại những khu vực thuận lợi về giao thông, thủy lợi và được triển khai thực hiện theo tiêu chí “5 cùng” (cùng giống, cùng thời vụ, cùng chăm sóc, cùng phòng trừ sâu bệnh và cùng thu hoạch).

Theo đánh giá của ngành chức năng, năng suất tại những cánh đồng mẫu lớn đều cao hơn so với năng suất đại trà 15 - 20%.

Riêng đối với cánh đồng mẫu lớn trên cây lúa, năng suất cho thu hoạch bình quân đạt 62 - 65 tạ/ha (cao hơn so với đại trà từ 4 - 5 tạ/ha), cánh đồng mẫu lớn trên cây ngô cho năng suất bình quân 42 - 45 tạ/ha (cao hơn so với đại trà từ 3 - 4 tạ/ha)…

Từ thành công của các cánh đồng mẫu lớn, trong thời gian tới, các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo, vận đồng người dân triển khai thực hiện cánh đồng mẫu lớn theo tiêu chí “5 cùng” trên cây vụ đông; tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về hiệu quả do các cánh đồng mẫu lớn mang lại.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp của tỉnh cũng đẩy mạnh công tác khảo nghiệm và vận động người dân sử dụng các loại giống mới có năng suất và chất lượng vào sản xuất.

Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, nắm bắt kịp thời diễn biến của các loài sâu bệnh hại để có các biện pháp chỉ đạo phòng trừ kip thời, hiệu quả nhằm bảo vệ năng suất cây trồng trên các cánh đồng mẫu lớn của tỉnh.

KTTD

Tin tham khảo