Green Pool nâng dự báo thặng dư đường toàn cầu năm 2017/18

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Green Pool nâng dự báo thặng dư đường toàn cầu năm 2017/18

Nhà phân tích hàng hóa Green Pool nâng dự báo thặng dư đường toàn cầu trong năm 2017/18 lên 10,43 triệu tấn, tăng so với 9,8 triệu tấn dự báo trước đó.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo