Giao hàng đi Trung Quốc đã tăng trong tháng 4 và tăng khá trong nửa đầu tháng 5 - nhưng triển vọng chưa rõ ràng
 

Giao hàng đi Trung Quốc đã tăng trong tháng 4 và tăng khá trong nửa đầu tháng 5 - nhưng triển vọng chưa rõ ràng

Nửa đầu tháng 5 Trung Quốc nhập khẩu từ Việt Nam 34 ngàn tấn (nhiều hơn so với cùng tháng 4 là 28 ngàn tấn) cho thấy Trung Quốc đang thực sự quay trở lại nhập khẩu gạo Việt. Trong 34 ngàn tấn này bao gồm 14,7 ngàn tấn ST21 đơn giá chủ yếu 520-545 C&F, 10,4 ngàn tấn gạo Nếp đơn giá chủ yếu 470-487 FOB hoặc 475-488 CFR.

Tuy nhiên, gần đây có thông tin lượng quota nhập khẩu ở một số địa phương của Trung Quốc không còn, hiện chủ yếu ở Quảng Đông. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Trung Quốc ở Quảng Đông còn đang rất thận trọng nhập khẩu gạo từ Việt Nam nên giao dịch đi Trung Quốc đang giảm xuống. Do đó, khả năng giao hàng đi Trung Quốc thời gian tới sẽ giảm.

Tin tham khảo