Giao dịch heo hơi tại miền Bắc chậm lại do ngày rằm Trung thu
 

Giao dịch heo hơi tại miền Bắc chậm lại do ngày rằm Trung thu

Tại miền Bắc, hôm nay giao dịch cũng chậm lại do rằm Trung thu. Heo từ miền Trung và miền Nam ra Bắc tiếp tục giảm, chỉ còn 37-38 xe/ngày.

Tin tham khảo