Giao dịch đường nội địa ảm đạm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giao dịch đường nội địa ảm đạm

Giao dịch đường ảm đạm do giá xuống nhanh. Nhà máy đường giảm giá 2,000 đồng/kg. Giá đường bán tại nhà máy giảm còn 12,800-13,000 đồng/kg (đường vụ cũ). Giá đường Thái Lan còn 360 FOB. Nếu cộng cước phí quy đổi giá tại Hải Phòng dưới 10,000 đồng/kg. Hiện tại, đường Thái Lan về Châu Đốc, An Giang còn 12,300-12,400 đồng/kg.