Giao dịch đường nội địa ảm đạm
 

Giao dịch đường nội địa ảm đạm

Giao dịch đường ảm đạm do giá xuống nhanh. Nhà máy đường giảm giá 2,000 đồng/kg. Giá đường bán tại nhà máy giảm còn 12,800-13,000 đồng/kg (đường vụ cũ). Giá đường Thái Lan còn 360 FOB. Nếu cộng cước phí quy đổi giá tại Hải Phòng dưới 10,000 đồng/kg. Hiện tại, đường Thái Lan về Châu Đốc, An Giang còn 12,300-12,400 đồng/kg.