Giao dịch điêu thô nguyên liệu sôi động nhất với hàng Nigeria để làm điều rang muối do chất lượng tương đối và giá thành hợp lý hơn so với điều Tanzania và điều Bissau
 

Giao dịch điêu thô nguyên liệu sôi động nhất với hàng Nigeria để làm điều rang muối do chất lượng tương đối và giá thành hợp lý hơn so với điều Tanzania và điều Bissau

Hiện nay, giao dịch điều thô nguyên liệu sôi động nhất với hàng Nigeria để làm điều rang muối do chất lượng tương đối và giá thành hợp lý hơn so với điều Tanzania và điều Bissau. Giá điều thô Nigeria bán về nhà máy tại Bình Phước hiện đang dao động quanh mức 30.000-31.000 đồng/kg (thu hồi 50-51 lbs). Trong khi đó, hạt điều Tanzania và Bissau đang giao dịch quanh mức 36.000-37.000 đồng/kg (thu hồi 53 lbs).