Giao dịch đi Bắc trở lại

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giao dịch đi Bắc trở lại

Tuần này (20-24/02), giao dịch đi Bắc trở lại, đặc biệt là nhu cầu từ các nhà kho gạo nội địa.

Giao hàng tại Cao Bằng khá (khoảng 2000-3000 tấn/ ngày đêm), thương nhân biên giới hỏi mua gạo ST21 nhiều. Thương nhân đẩy mạnh giao hàng qua biên giới nên lượng xe tập trung các mốc đi lượng khá lớn.

Tại Hải Phòng, giá gạo tăng nhẹ, giá gạo ST 21 ở mức 11,500-11,600 đồng/kg. Giá gạo thành phẩm OM 5451 loại đẹp ở mức 9,750-9,800 đồng/kg.

Tin tham khảo