Giao dịch đi Bắc trở lại
 

Giao dịch đi Bắc trở lại

Tuần này (20-24/02), giao dịch đi Bắc trở lại, đặc biệt là nhu cầu từ các nhà kho gạo nội địa.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí