Gian nan con tôm
 

Gian nan con tôm

Năm 2017 ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam mang về 8,3 tỷ USD, trong đó con tôm đóng góp lớn nhất với kim ngạch 3,8 tỷ USD.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.