Giãn ATIGA: Cú hích thay đổi cục diện ngành mía đường?
 

Giãn ATIGA: Cú hích thay đổi cục diện ngành mía đường?

Giãn thời gian áp dụng Hiệp định ATIGA (Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN) thêm 2 năm là cơ hội này cho ngành mía đường Việt Nam nói chung.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí