Giám sát giá tôm tuần 8/7-12/7
 

Giám sát giá tôm tuần 8/7-12/7

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

Tên mặt hàng

10/7/2019

9/7/2019

8/7/2019

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

70000-73000

70000-73000

70000-73000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

73000-76000

73000-76000

73000-76000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

76000-79000

76000-79000

76000-79000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp