Giám sát giá tôm tuần 7/1-11/1
 

Giám sát giá tôm tuần 7/1-11/1

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

Tên mặt hàng

9/1/2019

8/1/2019

7/1/2019

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

84000-86000

82000-84000

82000-84000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

89000-91000

87000-89000

87000-89000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

94000-96000

92000-94000

92000-94000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp