Giám sát giá tôm tuần 6/5-10/5
 

Giám sát giá tôm tuần 6/5-10/5

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

Tên mặt hàng

8/5/2019

7/5/2019

4-6/5/2019

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

78000-80000

78000-80000

80000-82000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

83000-85000

83000-85000

85000-87000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

88000-90000

88000-90000

90000-92000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp