Giám sát giá tôm tuần 5/11-9/11

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tôm tuần 5/11-9/11

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

Tên mặt hàng

6/11/2018

5/11/2018

2/11/2018

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

90000-92000

88000-90000

88000-90000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

95000-97000

93000-95000

93000-95000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

100000-102000

98000-100000

98000-100000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp