Giám sát giá tôm tuần 4/3-8/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tôm tuần 4/3-8/3

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

Tên mặt hàng

6/3/2019

5/3/2019

4/3/2019

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

87000-88000

87000-88000

87000-88000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

92000-93000

92000-93000

92000-93000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

97000-98000

97000-98000

97000-98000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp