Giám sát giá tôm tuần 31/12-4/1
 

Giám sát giá tôm tuần 31/12-4/1

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

Tên mặt hàng

2/1/2019

28/12/2018

27/12/2018

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

82000-84000

85000-88000

85000-88000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

87000-89000

90000-93000

90000-93000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

92000-94000

95000-98000

95000-98000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp