Giám sát giá tôm tuần 3/6-7/6
 

Giám sát giá tôm tuần 3/6-7/6

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

Tên mặt hàng

5/6/2019

4/6/2019

3/6/2019

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

67000-69000

67000-69000

67000-69000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

70000-72000

70000-72000

70000-72000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

73000-75000

73000-75000

73000-75000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp