Giám sát giá tôm tuần 29/10-2/11

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tôm tuần 29/10-2/11

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

Tên mặt hàng

31/10/2018

30/10/2018

29/10/2018

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

88000-90000

88000-90000

88000-90000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

93000-95000

93000-95000

93000-95000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

98000-100000

98000-100000

98000-100000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp