Giám sát giá tôm tuần 29/01-02/02

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tôm tuần 29/01-02/02

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

Tên mặt hàng

31/01/2018

29/01/2018

24/01/2018

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

100000-102000

105000-110000

105000-110000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

105000-107000

110000-115000

110000-115000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

110000-112000

115000-120000

115000-120000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp