Giám sát giá tôm tuần 27/5-31/5
 

Giám sát giá tôm tuần 27/5-31/5

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

Tên mặt hàng

29/5/2019

28/5/2019

27/5/2019

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

68000-70000

68000-70000

68000-70000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

71000-73000

71000-73000

71000-73000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

74000-76000

74000-76000

74000-76000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp