Giám sát giá tôm tuần 24/9-28/9
 

Giám sát giá tôm tuần 24/9-28/9

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

Tên mặt hàng

26/9/2018

25/9/2018

24/9/2018

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

90000-92000

87000-91000

85000-88000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

95000-97000

92000-96000

90000-93000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

100000-102000

97000-101000

95000-98000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp