Giám sát giá tôm tuần 24/7-28/7/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tôm tuần 24/7-28/7/2017

Giá tôm thẻ cỡ 40-100 con/kg và tôm sú 20-30 con/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

 

Cỡ 80 con/kg

Cỡ 90 con/kg

Cỡ 100 con/kg

24/07-25/07

114.000-115.000

109.000-110.000

104.000-105.000

21/07

112.000-114.000

107.000-109.000

102.000-104.000

18/07

112.000-113.000

107.000-108.000

102.000-103.000

14/07

115.000

110.000

105.000

10/07

112.000-115.000

107.000-110.000

102.000-105.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp