Giám sát giá tôm tuần 24/12-28/12
 

Giám sát giá tôm tuần 24/12-28/12

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

Tên mặt hàng

26/12/2018

25/12/2018

24/12/2018

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

85000-88000

85000-88000

85000-88000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

90000-93000

90000-93000

90000-93000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

95000-98000

95000-98000

95000-98000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp