Giám sát giá tôm tuần 23/4-27/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tôm tuần 23/4-27/4

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

Tên mặt hàng

24/04/2018

23/04/2018

18/04/2018

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

78000-80000

78000-82000

88000-92000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

83000-85000

83000-87000

93000-97000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

88000-90000

88000-92000

98000-102000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp